Міжнародна діяльність ОТЕІ КНТЕУОдеський торговельно-економічний інститут фінансів КНТЕУ розглядає міжнародну діяльність як один з важливіших напрямів своєї роботи. В інституті розроблена концепція міжнародної діяльності, згідно якою у ОТЕІ КНТЕУ планується розбудовувати наступні напрямки:

 • академічні обміни та міжнародна студентська мобільність;
 • співробітництво в області науково-дослідної роботи;
 • надання освітніх послуг іноземним громадянам;
 • підвищення ефективності міжнародної діяльності

Вказані напрямки є основою для перспективного поточного планування роботи з міжнародного співробітництва, рішення організаційних, фінансових і кадрових питань керування міжнародною діяльністю університету.

1. Академічні обміни та міжнародна студентська мобільність.

Ціль: створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів і студентів інституту; забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими кадрами, що володіють сучасним досвідом організації навчальної роботи й оцінки якості знань.
Для реалізації поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання :

 1. Визначити пріоритетні напрямки розвитку академічної мобільності на найближчий час і на перспективу.
 2. Провести аналіз існуючої нормативно-правової бази, що регламентує взаємини між українськими й закордонними суб'єктами партнерства в галузі підготовки фахівців і привести її у відповідність із сучасними вимогами міжнародної практики.
 3. Забезпечити умови для визнання за рубежем видаваних у ОТЕІ КНТЕУ документів про освіту.
 4. Здійснювати пошук і встановлювати зв'язки із закордонними вузами й міжнародними організаціями, що приймають на навчання іноземних студентів.
 5. Розширювати вибір й поліпшувати вивчення іноземних мов.
 6. Запрошувати на роботу викладачів з інших країн.

2. Співробітництво в області науково-дослідної роботи.

Ціль: інтеграція інституту як рівноправного партнера в міжнародний науково-технічний простір, забезпечення стійких зв'язків із закордонними суб'єктами партнерства в науково-дослідній області.
Для цього необхідно вирішення наступних завдань:

 • Визначення пріоритетних напрямків розвитку наукових зв'язків з конкретними країнами, регіонами і вузами.
 • Участь у реалізації міжнародних договорів і проєктів в науково-дослідній області , що передбачають взаємний обмін дослідниками;
 • Участь у міжнародних дослідницьких програмах, конференціях, проведених за рубежем;
 • Пошук джерел фінансування наукових розробок вчених інституту, семінарів, конференцій, які проводяться в інституті .
 • Входження в систему міжнародного науково-інформаційного й комунікаційного простору.

3. Надання освітніх послуг іноземним громадянам.

Ціль: участь інституту в міжнародному процесі розвитку освіти на повноправній і повноцінній основі; підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг; розвиток пріоритетних спеціальностей , що користуються найбільшим попитом в іноземних студентів.
Для реалізації вказаних послуг потрібно :

 1. Створення і постійне удосконалювання системи формування контингенту іноземних студентів на основі цілеспрямованих маркетингових досліджень міжнародного ринку освітніх послуг.
 2. Створення за рубежем мережі постійних партнерів, організаційних структур, що забезпечують формування контингенту для навчання в ОТЕІ КНТЕУ.
 3. Проведення інформаційно-рекламних кампаній інституту у всесвітній мережі та на міжнародних ярмарках освіти.
 4. Використання різних форм навчання в інститутській системі підготовки й перепідготовки іноземного фахівця: бакалавриат, магістратура, аспірантура, курси підвищення кваліфікації й т.п.
 5. Забезпечення світового рівня роботи з іноземними студентами в побутовій та соціально-культурній сферах.

4. Підвищення ефективності міжнародної діяльності.

Ціль: забезпечення ефективного використання потенційних можливостей і ресурсів інституту для досягнення максимальних результатів в усіх напрямках і аспектах міжнародної діяльності
Для цього необхідно:

 1. Проведення моніторингу потенційних можливостей міжнародного співробітництва факультетів, кафедр і підрозділів інституту, залучення їх до міжнародного освітнього й наукового співробітництва ОТЕІ КНТЕУ.
 2. Створення інститутського фонду розвитку міжнародної діяльності.
 3. Залучення коштів від міжнародної діяльності в бюджет ОТЕІ КНТЕУ.
 4. Створення і розвиток системи інформаційної підтримки міжнародної діяльності: бази даних інформаційних матеріалів; розробки й підтримки web-сторінок по міжнародній діяльності.
 5. Забезпечення роботи в міжнародних університетських мережах.
 6. Проведення роботи по підготовці й виставі заявок на гранти міжнародних організацій, фондів і програм.

Дополнительная информация