Профорієнтаційна робота

Організація та проведення профорієнтаційної роботи, працевлаштування студентів, підвищення якості практичної підготовки в інституті є основними функціями відділу працевлаштування та практики. Протягом своєї діяльності відділ приділяє значну увагу підвищенню якості практичної підготовки студентів. З цією метою відвідуються практичні заняття, що проводяться викладачами всіх кафедр інституту, внаслідок чого постійно перевіряється наявність та якість складання методичного забезпечення щодо їх проведення.

 

Відділом організована робота з виховання професійної етики майбутніх фахівців. Для цього практикується запрошення представників податкових органів, банківських та страхових структур, фінансових управлінь, Управлінь Пенсійного фонду, Департаменту праці та соціальної політики тощо для участі в зустрічах, круглих столах, семінарах.

 

З метою сприяння працевлаштуванню студентів проводяться зустрічі із потенційними роботодавцями, з якими інститутом заключні довгострокові угоди про сумісну працю підготовки спеціалістів. Практична підготовка студентів на фінансово-економічному та обліково-економічному факультетах в інституті проводиться відповідно до Навчальних планів, «Наскрізних програм», «Положення про організацію та проведення виробничої та переддипломної практик на фінансово-економічному та обліково-економічному факультетах інституту  та робочих програм навчальної, виробничої і переддипломної практик.

 

Дополнительная информация