Віхи історії

Сторінки історії (1945-1949)


Одеський фінансово-економічний технікум був створений за Наказом №147 Народного комісара фінансів УРСР від 11 січня 1945 року, коли йшла ще Велика Вітчизняна війна, після визволення міста Одеси військами 3-го Українського фронту. Його історія пов’язана з післявоєнною відбудовою, становленням країни, розвитком фінансової системи.
В історію становлення і розвитку навчального закладу увійшли імена його директорів:
 • Степанова Володимира Володимировича (1945-1951рр.);
 • Крайнього Андрія Михайловича (1952-1961рр.);
 • Аркавенко Сергія Романовича (1961-1981рр.);
 • Єрмалаєвої Валентини Іванівни (1981-1993рр.)
 • Квач Ярослава Петровича (з 1994 р. по теперішний час)
Перший контингент студентів технікуму становив 280 осіб. Це були діти , які втратили батьків на війні, фронтовики, які бажали вчитися та освоювати фінансову професію. Спочатку в технікумі ведеться підготовка за трьома спеціальностями:
 • Державні доходи СРСР;
 • Державний бюджет СРСР;
 • Фінансування і кредитування капітальних вкладень.
Архівні документиПеріод становлення (1950-1960)


Тяжкими були перші кроки існування технікуму. Цікавим є факт вступу і зарахування перших студентів до технікуму. Навчальний рік різні категорії студентів розпочинали неодночасно. Навчальні заняття проводилися у двох приміщеннях за адресою: вул. Бебеля,6 та вул. Франца Мерінга, 49. Заняття проводилися у дві зміни: денну, вечірню. В 1949 році Постановою Ради Міністрів СРСР від 05.11.1949р. №4145 фінансово-економічний технікум об’єднується з обліково-кредитним технікумом і називається фінансово-кредитним. З цього часу підготовка фахівців ведеться на фінансовому та кредитному відділеннях за спеціальностями:

 • держдоходи СРСР;
 • держбюджет СРСР;
 • фінансування капітальних вкладень;
 • грошовий обіг та кредит;
 • облік в Держбанку.
За три роки існування (1945-1947рр.) фінансово-економічний технікум виріс, були налагоджені умови навчання, проживання в гуртожитках №1 за адресами: вул. Короленко,10 і гуртожитку №2, вул. Бебеля,6. Поступово укомплектувалися навчальні кабінети та циклові предметні комісії. Перші випускники фінансистів характеризуються такими даними:
Випуск Дата Спеціальність Кількість (чол.)
I Липень, 1946 „Держдоходи” 20
II Лютий, 1947 „Держбюджет”
„Фінансування і кредитування капітальних вкладень”
31
21
III Червень, 1947 „Держдоходи”
„Фінансування і кредитування капітальних вкладень”
27
20
IV Лютий, 1948 Держдоходи 25
V Червень, 1948 „Держбюджет”
„Держдоходи”
„Фінансування і кредитування капітальних вкладень”
20
29
38

Відповідно до розпорядження Міністерства фінансів України з 1 вересня 1947 року організовано госпрозрахункову їдальню в приміщенні Одеського обласного фінансового відділу по вулиці Дерибасівська,8. Технікуму виділили і підсобне господарство. В осінній період силами студентів збирався врожай.

  

Зміцнення зв’язків навчального закладу

з органами фінансової системи (1960-1965рр.)


З 1960 року в Одеському фінансово-кредитному технікумі впроваджується підготовка фахівців ще за двома спеціальностями:
 • бюджетний облік;
 • державне страхування;
Серед основних напрямків в роботі закладу стає зміцнення зв’язку навчально-виховного процесу з практикою органів фінансової системи, для яких технікум готує фахівців. З цією метою у закладі вживаються заходи щодо удосконалення виробничої практики у фінансових, страхових органах, ощадних касах, бюджетних установах різних областей України.

Міністерство фінансів України під бази виробничої практики виділяє тільки кращі місця в усіх регіонах України. У цьому ключовому питанні технікуму багато допомагають завідувачі обласних фінвідділів. Викладачами створюється необхідне навчально-методичне забезпечення практики.

Така сумісна робота давала високий рівень теоретичних знань випускників і практичних навичок роботи за спеціальністю. З 1961-1962 навчального року при Одеському фінансово-кредитному технікумі на денному та вечірньому відділеннях навчалося 690 студентів, в тому числі 60 студентів за направленням Міністерства фінансів Молдавської РСР. На заочному відділенні та 6-ти НКП у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Полтаві, Сімферополі, Харкові навчалися 2900 студентів.

 
Підвищення навчальної та громадської активності студентів
Якість знань студентів складала більш, ніж як 60 відсотків. Значною мірою підвищилася навчальна та громадська активність студентів. Студенти беруть активну участь у добровільній народній дружині, у зборі врожаю сільськогосподарської продукції, у Біляївському районі Одеської області.
У спортивно-масовій роботі серед середніх спеціальних навчальних закладів м. Одеси та Одеської області технікум посідає:
 • 1- місце - у змаганнях на велосипедах;
 • 1- місце - у легкоатлетичному кросі;
 • 3-місце - з гімнастики.
11 січня 1965 року колектив технікуму відзначає 20-річчя з дня існування навчального закладу. За минулі 20 років технікум підготував більш як 12 тис. спеціалістів. Створено колектив досвідчених викладачів.У ці роки матеріально-технічна база технікуму не відповідає стандартам підготовки фахівців і Міністерство фінансів України приймає рішення про будівництво навчального комплексу. В першу чергу, починається будівництво гуртожитку для студентів.

Курс на спеціалізацію (1965-1975)


У 1965 році було введено в дію побудований гуртожиток для студентів на 456 місць за адресою: вул. 25-ої Чапаївської дивізії, 6, який має необхідні побутові умови. Створено систему соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

У цей період продовжується будівництво навчального комплексу. Поряд із гуртожитком побудовано 5-типоверховий навчальний корпус та 3-риповерховий громадсько-побутовий корпус з актовим, спортивним залами, їдальнею та іншими обслуговуючими приміщеннями, які з’єднуються з гуртожитком критим переходом.

 
Перейменування в Одеський фінансовий технікум
З 1 вересня 1968 року технікум готує фахівців для фінансових і страхових органів й перейменований у фінансовий технікум.Йде підготовка фахівців за 2-ма спеціальностями:
    - держбюджет СРСР;
    - державне страхування;

З 1971-1972 навчального року здійснюється підготовка фахівців і за спеціальністю „Бюджетний облік”. Середня чисельність викладачів технікуму складає 56 чол. Щорічний прийом на навчання до закладу на денне відділення складає 600 осіб, в тому числі 2 групи, 60 осіб складав прийом та підготовка фахівців для Молдавської РСР.

У вересні 1969 р. в м. Кишиневі Молдавської РСР відкривається свій фінансовий технікум і Одеський фінансовий технікум зупиняє підготовку кадрів для Міністерства фінансів Молдавії, яка проводилася з 1961-1969рр.

 
Колектив Одеського фінансового технікуму розпочинає навчальний рік у новозбудованому навчальному корпусі.
З 1 вересня 1970 року колектив Одеського фінансового технікуму розпочав навчальний рік у новозбудованому навчальному корпусі за адресою: вул. 25-ої Чапаївської дивізії,6.

Це був рік активної підготовки держави до святкування 50-річчя створення СРСР. Готуючись до цієї дати, колектив закладу працював над виконанням визначених підвищених зобов’язань з достойної зустрічі цієї дати.

Кращими за результатами роботи визнані чотири предметні (циклові) комісії. Колектив студентів 21 навчальної групи, очолюваний класним керівником Шапоренко Ольгою Василівною, за кращі результати у навчанні був премійований 30-ма путівками відпочинку в Карпати. За зразкове утримання гуртожитку колектив технікуму було нагороджено дипломом 1 ступеня. Колектив художньої самодіяльності (150 чол.) на районному огляді посів 3-є місце. Відзначений трудовий внесок колективу закладу в осінньо-польових роботах. Розпорядженням Міністра фінансів УРСР Барановського Анатолія Максимовича за успішну навчально-виховну роботу з підготовки кадрів для фінансової системи колектив технікуму було премійовано.
 
Здійснюються зміни контингенту студентів заочної форми навчання
У зв’язку зі створенням в 1973 році фінансового технікуму в місті Харкові, контингент студентів–заочників Харківського, Донецького навчально-консультаційних пунктів Одеський фінансовий технікум передає Харківському фінансовому технікуму. Навчально-консультаційний пункт в м. Києві перетворюється у філіал. Зі створенням в 1977 році в м. Дніпропетровську фінансового технікуму ліквідується Дніпропетровський навчально-консультаційний пункт. 1972-1973 навчальний рік для навчального закладу був роком підготовки і проведення Всесоюзної науково-практичної конференції „Досвід впровадження в навчально-виховний процес активних методів навчання”. Учасники конференції мали можливість бачити досягнення колективу в усіх напрямках навчально-методичної та виховної роботи. Оцінка роботи педагогічного колективу з підготовки фахівців з боку учасників конференції була високою. Ініціативу в проведенні науково-практичної конференції на базі Одеського фінансового технікуму підхопили колективи Ленінградського, Орджонікідзького, Красноярського, Мінського фінансових технікумів Радянського Союзу.
Педагогічна праця викладачів Одеського фінансового технікуму відзначена
нагородами
Високі вимоги до своєї роботи, інтенсивна та відповідальна педагогічна праця викладачів з підготовки фахівців не могла бути непоміченою.
Указами Президії Верховної Ради УРСР удостоєні звання „Заслужений вчитель України”:
 • Аркавенко Сергій Романович, директор технікуму з 1961-1981 рр., викладач фінансових дисциплін;
 • Кісіль Михайло Павлович, викладач державних доходів;
 • Левкіна Ніна Михайлівна, викладач фінансово-економічних дисциплін.
Нагороджені знаком „Відмінник народної освіти”:
 • Чібіч’ян Армен Срабіонович, викладач суспільних наук;
 • Стрецкул Альбіна Григорівна, викладач суспільних наук;
 • Чижикова Марія Степанівна, викладач літератури;
 • Обнявко Галина Пилипівна, викладач фізики.

Нагороджені знаком „Відмінник фінансової роботи” 15 викладачів:
 • Аркавенко Сергій Романович;
 • Бабуха Георгій Михайлович;
 • Вавілова Інга Іванівна;
 • Жадан Олександра Михайлівна;
 • Драпалюк Йосип Іванович;
 • Деващук Людмила Григорівна;
 • Єрмалаєва Валентина Іванівна;
 • Катаєва Лариса Михайлівна;
 • Кісіль Михайло Павлович;
 • Куліченко Віктор Захарович;
 • Кучер Лариса Семенівна;
 • Левкіна Ніна Михайлівна;
 • Семенова Лариса Леонідівна;
 • Сторожева Тетяна Володимирівна;
 • Тищенко Світлана.

Інновації у професійній підготовці фахівців(1981-1987)


З 25.12.1981 року згідно з наказом Міністерства фінансів УРСР за №352-Л технікум очолює Єрмалаєва Валентина Іванівна.У технікумі було взято курс на закріплення кращих досягнень, результатів у навчально-виховному процесі, зміцнення матеріально-технічної бази.
Це були роки, коли змінювалися роль, місце і функції спеціалістів середньої ланки, підвищувалися вимоги до її компетентності, технологічної культури, конкурентоспроможності. Одним із ключових питань у професійній підготовці фахівців в технікумі стає впровадження нових інформаційних технологій. Суттєві зміни в усвідомленні проблеми інформатизації освіти відбувалися у 1985 році. У навчальний план введено предмет „Інформатика та комп’ютерна техніка”. Комп’ютерної грамотності навчаються й викладачі. Здійснюється технічне переобладнання матеріальної бази технікуму. Обладнуються навчальні кабінети комп’ютерною технікою.

Завдяки застосуванню комп’ютерних технологій підвищується професійна якість фахівців. Колектив навчального закладу першочергово вирішує питання матеріального обладнання, створення навчально-методичного комплексу з предмету „Інформатика та комп’ютерна техніка”, використання у навчальному процесі комп’ютерної техніки. Серед фінансових технікумів Міністерства фінансів України Одеський фінансовий технікум стає опорним з питань методики викладання, використання у навчальному процесі комп’ютерної техніки.

Проведення Всесоюзної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи комп’ютеризації навчально-виховного процесу у технікумах системи Міністерства фінансів СРСР
Згідно з планом основних заходів роботи з кадрами в органах фінансової системи Міністерства фінансів СРСР з 29 вересня по 2 жовтня 1987 року на базі Одеського фінансового технікуму проводиться на високому науково-теоретичному і організаційному рівні Всесоюзна конференція викладачів фінансових технікумів „Проблеми та перспективи комп’ютеризації навчального процесу”. За активну участь у підготовці і проведенні Всесоюзної конференції колектив навчального закладу було премійовано.

Зміни у підготовці фахівців за спеціальностями
У 80-ті роки технікум готує фахівців за трьома спеціальностями:
 • державний бюджет;
 • бюджетний облік;
 • державне страхування
. Щорічний прийом до технікуму на денне відділення складає 210 осіб. Ведеться підготовка за заочною формою навчання та у філії м. Києва. З 1990 року виникають зміни у спеціальностях та спеціалізаціях.
Фінансовий технікум готує фахівців за спеціальностями:
 • фінанси (спеціалізації „Фінанси підприємств”, „Податки та оподаткування”, „Бюджетний облік”);
 • бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності підприємств;
 • страхова справа.
Виховна робота
За усі роки існування навчального закладу була відпрацьована чітка система виховної роботи зі студентами. Виховна робота проводилася під час навчання і в позанавчальний час викладачами, кураторами навчальних груп. У гуртожитку працює літературно-музична вітальня, яка має зв’язок з міською літературною вітальнею Будинку вчених м. Одеси. Проводяться тематичні вечори, конкурси, творчих робіт студентів, олімпіади з предметів, працюють гуртки з професійних дисциплін. Традиційно, в останню суботу травня місяця, організуються зустрічі з випускниками закладу. Протягом усіх років навчальний заклад має тісний зв’язок з ветеранами легендарної 25-ої Чапаївської дивізії. За участю ветеранів війни, громадських організацій району на будівлі навчального корпусу технікуму встановлено меморіальну дошку на честь ветеранів легендарної 25-ої Чапаївської дивізії. .


Міжнародні зв’язки

Цікавою сторінкою в історії міжнародних зв’язків з 1989 року були партнерські стосунки технікуму з економічним коледжем м. Роскілде (Данія). Делегація з технікуму вивчала методику викладання з використанням нових зарубіжних технологій, відвідала декілька навчальних занять, виховних заходів, побувала у фермерському господарстві, на промисловому підприємстві, зустрічалася з мером м. Роскілде, була на екскурсіях в музеях столиці Данії Копенгагені. Це були незабутні зустрічі, які давали плідні результати у навчально-виховному процесі двох навчальних закладів.

Одеський фінансово-економічний коледж (1990-1997)


В ці роки в системі освіти України йде реорганізація технікумів, перетворення їх у коледжі. Колектив Одеського фінансового технікуму, маючи добру матеріально-технічну базу, сучасне обладнання, методичне забезпечення предметів був здатним на підготовку фахівців за новим освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр з економіки”.

Розпочалася творча, напружена робота колективу з розробки концепції, Статуту коледжу, пакету ускладнених навчальних планів, програм, переробки комплексу методичного забезпечення предметів.

Атестаційна Комісія Міністерства освіти України дає добру оцінку роботи колективу технікуму з усіх напрямків. 26.03.1993 року рішенням комісії Міністерства освіти України і наказом Міністерства фінансів України №114 від 24.12.1993р. технікум набуває нової якості та отримує статус коледжу, вищого навчального закладу ІІ рівня акредитації. Коледж забезпечує фундаментальну, професійну та практичну підготовку фахівців за спеціальністю „Фінанси”, двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
 • І ступінь „Молодший спеціаліст”, на базі неповної загальної освіти зі строком навчання 3 роки;
 • ІІ ступінь „Бакалавр з економіки”, на базі повної загальної середньої освіти, зі строком навчання 4 роки.
1994-1997рр.
Навчально-виховний процес в Одеському фінансово-економічному коледжі набуває нового змісту. Спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України коледж увійшов до навчального комплексу „Економіст” у складі з Одеським державним економічним університетом, що забезпечує можливість випускникам коледжу завершувати навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр.

Співпраця з вищими навчальними закладами ІІІ, IV рівнів акредитації проходить і за іншими напрямками.Коледж плідно співпрацює з державними фінансовими установами, організаціями м. Одеси та областями Південного регіону України, для яких готуються фахівці.

В 1996-1997 навчальному році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” 57 осіб, з яких 50 осіб продовжили навчання в Одеському державному економічному університеті та Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Крок до нового тисячоліття (2001-2007)


На цей час Одеський фінансово-економічний коледж набуває багаторічний досвід роботи не одного покоління викладачів, що працювали у технікумі, коледжі. Створена міцна і надійна навчальна, науково-методична та матеріально-технічна база.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в коледжі стають Державні стандарти вищої освіти та їх складові: освітньо-кваліфікаційні характеристика випускника (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП), структурно-логічні схеми підготовки фахівців, навчальні плани.
У навчальний процес залучаються професори, доктори наук, кандидати наук, доценти, провідні фахівці фінансових, податкових органів, держказначейств м. Одеси.

Помітно активізується робота науково-педагогічного складу щодо науково-методичної роботи: участі у науково-практичних конференціях, виданні навчальних підручників, посібників, написанні статей, розробці методичної документації.

 
Інтеграція навчально-виховного процесу з фінансовими структурами
Основними замовниками кадрів є Міністерство фінансів України та його фінансові структури: головні фінансові управління облдержадміністрацій, управління державного казначейства, контрольно-ревізійні управління, бюджетні установи освіти, охорони здоров’я, культури областей південного регіону України: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Автономної Республіки Крим.

Із замовниками кадрів укладені договори про підготовку фахівців. В цих областях виділені місця проходження виробничої, переддипломної практик студентів.
Навчальний заклад щорічно приймає молодь на навчання за цільовими направленнями, що забезпечує в подальшому для такої молоді місця виробничої практики і місця роботи випускників

Запроваджено комплекс заходів щодо іншої ефективної взаємодії з органами фінансової системи, підприємствами, установами шляхом проведення за їх участю науково-практичних конференцій.
Практичні робітники фінансових структур беруть участь у конкурсах, ділових іграх з предметів, відбуваються зустрічі з випускниками закладу.

 
Від коледжу до університету
З метою впорядкування мережі вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства фінансів України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. №471-р на базі Одеського фінансово-економічного коледжу утворюється філія Українського державного університету економіки і фінансів.
З утворенням філії розробляється нове нормативне поле діяльності, укріплюється матеріально-технічна база, реалізуються пріоритетні напрямки подальшої науково-методичної роботи.

 

У філії проводиться робота з комплектуванням 6-ти кафедр:
 • соціально-гуманітарних дисциплін;
 • вищої математики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем;
 • прикладної економіки;
 • економічної теорії;
 • обліку, аудиту, статистики та економічного аналізу;
 • фінансів.
Крок до підвищення рівня акредитації і відкриття нової спеціальності
Створення філії дало можливість колективу одержати старт у майбутнє для відкриття нових спеціальностей і підвищення рівня акредитації. Цій події передувала цілеспрямована, напружена творча праця колективу. В наявності були усі необхідні навчальні кабінети, лабораторії обладнані необхідними засобами навчання.
У складі кадрового потенціалу:
 • професорів, докторів наук - 7;
 • доцентів, кандидатів наук - 25;
 • кандидатів наук - 12;
 • старших викладачів - 21;
 • асистентів - 18.
Якість знань у випускних бакалаврських групах складала 94 відсотки. Колективом проводиться робота щодо розробки пакету документів з нової спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” та документації щодо підвищення рівня акредитації за спеціальністю „Фінанси”.
Рішенням Державної акредитаційної комісії від 21 червня 2005 р., протокол №56 Одеська філія УДУЕФ визнана акредитованою з наданням ліцензії на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 6.050100 „Облік і аудит”, ліцензованим обсягом прийому 50 осіб на денну і 50 осіб на заочну форми навчання.
Цим же рішенням надається ліцензія на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”, ІІІ рівнем акредитації, з ліцензованим обсягом прийому 75 осіб на денну і 75 осіб на заочну форми навчання.
Наказом Міністерства фінансів України №520 від 02.06.2006р. Одеській філії надано назву Одеський інститут фінансів Українського державного університету економіки і фінансів. Зроблено ще один крок уперед.
 

Дополнительная информация