Правила прийому на навчання

УМОВИ прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Зміни до Умов прийому ОТЕІ КНТЕУ 03.07.2017 р.

Правила прийому на навчання до Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ в 2017 році

Зміни до Правил прийому ОТЕІ КНТЕУ 24.06.17

Додаток1 до Правил прийому

Додаток2 до Правил прийому

Додаток3 до Правил прийому

Додаток4 до Правил прийому

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступіня бакалавра

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Дополнительная информация