Перелік виданої наукової літератури

Перелік наукової літератури, виданої  в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ.


Підручники та навчальні посібники

 1. Фінансовий менеджмент: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. П. Квач, В. М. Орлов, О. В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – Одеса, Фенікс, 2010. – 216 с.
 2. Цуканов О. В. Економетричний аналіз з використанням системи GRETL: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Цуканов, Т. О. Кокодей, О. В. Орлова ; ред. д.е.н., проф. О.В. Цуканова. – Одеса, Фенікс, 2010. – 192 с.
 3. Управління бюджетним процесом : навч. посібник / Я. П. Квач, О. С. Редькін, І. Є. Чуркіна, С. В. Михайленко ; ред. та передумова Ф. О. Ярошенка. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010.
 4. Фінансовий аналіз. Модульний курс : навч. посібник / Я. П. Квач, Г. В. Кошелюк, О. М. Терещенко, Г. В. Юрьєва ; ред. д.е.н., проф. О. С. Редькін. – Одеса: ТОВ „Елтон”, 2010. – 470 с.
 5. Кузіна Ю. В. Посібник з розв’язання задач векторного аналізу: навч. посібник / Ю. В. Кузіна. – Одеса: «ТЄС», 2010. – 48 с.
 6. Податковий облік : навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / Я. П. Квач, О. В. Орлова, Л. К. Сергієнко, Д. О. Редькін ; ред. д.е.н., проф. О. С. Редькін. – Одеса, Фенікс 2010. – 240 с.
 7. Сахаров В. М. JavaScript для экономистов : навч. посібник / В. М. Сахаров. – Одесса : «Феникс», 2010. – 348 с.
 8. Башавець Н. А. Культура здоров’язбереження у питаннях та відповідях : навч. посібник / Н.А. Башавець. – Одеса : В. В. Букаєв, 2010. –272 с.
 9. Башавець Н. А. Щоденник самоконтролю “Крок до здоров’я” : навч. посібник / Н. А. Башавець.– Ольтон: В. В. Букаєв, 2010. – 108 с.
 10. Тінгаєв О. А. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник / О. А. Тінгаєв, Є. А. Іванченко. – Одеса : „Поліграф”, 2010. – 274 с.
 11. Гура О. Л. Інвестиційний аналіз (модульний курс) : навч. посібник / О. Л. Гура, І. В. Степанова. – Одеса : ТОВ „Ольтон” – 2010. – 210 с.
 12. Полтавченко Н. Д. Мікроекономіка в питаннях та відповідях. Теорія і практикум : навч. посібник / Н. Д. Полтавченко. – Одеса : Фенікс, 2010. – 308с.

Монографії

 1. Кучеренко В. Р. Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні : / В. Р. Кучеренко. – Одеса : «Атлант», 2010. – 164 с.
 2. Кучеренко В. Р. Циклічні коливання в національній економіці : / В. Р. Кучеренко, А. В. Андрейченко, С. В. Левинський, Є. В. Пак. – Одеса : Атлант, 2010. – 144 с.
 3. Коваль В. В. Моделювання мережної організації корпоративного управління бізнесом : / В. В. Коваль, М. І. Башинська / ред. к.е.н., доц. Я.П. Квач. – Одеса : “Бровкін», 2010. – 204 с.
 4. Іванченко Є. А. Теоретичні основи системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів : / Є. А. Іванченко. – ОІФ УДУФМТ. – Одеса : „Поліграф”, 2010. – 400 с.
 5. Шамша І. В. Суперечливість буття як джерело філософського мислення : / І. В. Шамша. – Одеса : Фенікс, 2010 р. - 192 с.

Збірники наукових праць

Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України (глава 4. Бюджетний процес та його учасники) / кол. авторів, ред. та передумова Ф. О. Ярошенка. – К. : УДУФМТ, Зовнішня торгівля, 2010. – 592 с.

Дополнительная информация