Навчальний відділ

КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борзенкова Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент

Тел.: (048)765-66-45 та (048)714-61-91

 Навчальний відділ є основним відділом інституту, через який здійснюється вся освітня діяльність, керівництво та контроль за організацією навчальної роботи інституту. Навчальна робота - важлива складова діяльності викладача. У системі освіти як основи духовного, соціального, економічного, культурного розвитку суспільства і держави, вона ґрунтується на класичних педагогічних традиціях та здобутках української вищої школи. Головне завдання відділу - підвищення якості навчання на основі впровадження у навчальний процес досягнень сучасних освітянських технологій, досягнень науки і техніки, використання передового педагогічного досвіду, сприяння розвитку педагогічної творчості.

Функціональна діяльність навчального відділу

 • розробка навчальних планів, робочих навчальних планів згідно з встановленими нормативами, погодження їх з випусковими кафедрами та контроль за їх виконанням;
 • розробка графіків навчального процесу за відповідними напрямками підготовки та спеціальностями, контроль за їх виконанням;
 • планування та розрахунок педагогічного навантаження професорсько-викладацького персоналу і погодинного фонду інституту, їх розподіл між факультетами і кафедрами за участю деканів;
 • складання розкладів навчальних занять і контроль за їх дотриманням;
 • розробка варіативної частини ОПП, ОКХ, засобів діагностики якості знань студентів, відповідно до вимог галузевих стандартів;
 • організація, керівництво та контроль підготовки випусковими кафедрами матеріалів на ліцензування, акредитації напрямів підготовки бакалаврів та спеціалістів;
 • участь у розробці плану роботи інституту на навчальний рік;
 • проведення нарад з завідувачами кафедр, деканами з питання орга¬нізації навального процесу;
 • інформування науково-педагогічних працівників про нові нормативні документи з питань навчально-методичної роботи вищої школи;
 • ознайомлення науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу;
 • організаційне забезпечення розробки і застосування дидактичних засобів, спрямованих реалізацію змісту освіти стосовно підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст».

Забезпечення та контрольза організацією навчального процесу

 • контроль за виконанням навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр, перевірка виконання аудиторного навантаження викладачами;
 • підготовка наказів, розпоряджень та планів заходів з питань навчальної роботи та оперативний контроль за їх виконанням;
 • узагальнення матеріалів по контролю за якістю проведення навчального процесу;
 • контроль за організацією роботи і веденням документації науково-педагогічних працівників інституту;
 • контроль за роботою навчальних кабінетів та за використанням аудиторного фонду.

Склад навчального відділу

 1. Борзенкова Ольга Дмитрівна - керівник відділу,  к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 
 2. Вдовиченко Наталія Євгенівна - методист вищої категорії 
 3. Квач Ірина Ярославівна - методист 
 4. Тарновська Олена Ігорівна - диспетчер відділу 
 5. Куцова Вікторія Олександрівна - секретар-друкарка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баннер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про проєкт
Сайт www.odif.odessa.uaявляється офіційним сайтом Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати голосування
Освіта за кордоном: ваше ставлення?
  
 
 
 

Дополнительная информация