Відділ практичного навчання та працевлаштування

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

Князькова Валентина Яківнакандидат економічних наук, доцент

Тел.: +380 (482) 37-14-24, тел. моб. +38 (096) 333-97-97

Завідувач навчальної та виробничої практики  

Юзва Ольга Олександрівна
Тел. моб. +38 (063) 249-57-78

Провідний фахівець з профорієнтації випускників навчального закладу  
Бобошко Людмила Ігорівна,
Тел. роб.  +380 (48) 740-51-14, тел. моб. +38 (099) 759-14-98 
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 
 

Відділ практичного навчання та працевлаштування Одеського торговельно-економічного інституту фінансів КНТЕУ створений 1 грудня 2010 року за наказом
№ 206 Одеського інституту фінансів УДУФМТ. 

 Основні завдання відділу:

 • співпраця з деканами факультетів та завідувачами кафедр щодо організації та проведення практичних занять, навчальної, виробничої та переддипломної практик
 • здійснення моніторингу програмно-методичного забезпечення проведення всіх видів виробничих практик;
 • листування з вищестоящими організаціями з питань практики та працевлаштування;
 • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
 • інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • участь в організації і проведенні рекламних заходів інституту.

Напрями діяльності відділу:

 • участь у розробці плану роботи інституту на навчальний рік.
 • проведення консультаційних нарад з завідувачами кафедр, викладачами з аналізу стану практичної підготовки та працевлаштування, покращення її результатів, винесення цих питань на розгляд Вченої ради інституту;
 • організація перевірок баз практики, контроль за проходженням практики, організація захисту практики та підведення її підсумків;
 • запровадження системи зворотного зв’язку між установами, організаціями та підприємствами та інститутом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • зв'язок з випускниками інституту, періодичне анкетування колишніх випускників з метою визначення їх адаптації до реальних умов роботи та рівня кар’єрного росту.

Функції відділу

 • налагодження ділових стосунків інституту з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
 • організація пошуку місць для проведення виробничої (переддипломної) практик студентів, залучення підприємств, установ та організацій до проходження студентами всіх видів практик у відповідності до фаху;
 • пошук підприємств, установ та організацій спільно з випусковими кафедрами та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої (переддипломної) практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників;
 • координація роботи інституту, факультетів, випускових кафедр щодо організації виробничої (переддипломної) практики, ефективне використання баз практики;
 • поповнення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до відділу щодо працевлаштування, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій для студентів та випускників. Використання мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;
 • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштування студентів та випускників.

Відділ у своїй роботі керується:

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»»коном України «Про освіту»,
 • Законом України «Про освіту»,
 • Законом України «Про вищу освіту»,
 • Законом України «Про зайнятість населення»,
 • Законом України «Про сприяння соціальному становленню та та розвитку молоді в Україні»,
 • Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХ1 століття),
 • Листом Міністерства освіти і науки від 21.06.2011 №1/9-481 «Роз’яснення щодо порядку працевлаштування випускників»,
 • Листом Міністерства освіти і науки від 25.04.2014 №1/9-225 «Щодо надання достовірної інформації з працевлаштування випускників ВНЗ»,
 • Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р.,
 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93,
 • Постановою Кабінету Міністерства України № 992 від 22.08.1996р. «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»,
 • Постановою Кабміну Міністрів України № 1159 від 29.06.1999р. «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»,
 • Постановою Кабінету Міністрів України № 1361 від 26 вересня 2006 року «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»,
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»».
 • Положенням про відділ практичного навчання та працевлаштування Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі,
 • Положенням про організацію та проведення виробничої та переддипломної практик на фінансово-економічному та обліково-економічному факультетах Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі,
 • Положенням про Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Організація та проведення профорієнтаційної роботи, працевлаштування студентів, підвищення якості практичної підготовки в Одеському інституті фінансів УДУФМТ є основними функціями відділу працевлаштування та практики. Протягом своєї діяльності відділ приділяє значну увагу підвищенню якості практичної підготовки студентів. З цією метою відвідуються практичні заняття, що проводяться викладачами всіх кафедр інституту, внаслідок чого постійно перевіряється наявність та якість складання методичного забезпечення щодо їх проведення.

 

Відділом організована робота з виховання професійної етики майбутніх фахівців. Для цього практикується запрошення представників податкових органів, банківських та страхових структур, фінансових управлінь, Управлінь Пенсійного фонду, Департаменту праці та соціальної політики тощо для участі в зустрічах, круглих столах, семінарах.

 

З метою сприяння працевлаштуванню студентів проводяться зустрічі із потенційними роботодавцями, з якими інститутом заключні довгострокові угоди про сумісну працю підготовки спеціалістів. Практична підготовка студентів на фінансово-економічному та обліково-економічному факультетах в інституті проводиться відповідно до Навчальних планів, «Наскрізних програм», «Положення про організацію та проведення виробничої та переддипломної практик на фінансово-економічному та обліково-економічному факультетах Одеського інституту фінансів УДУФМТ» та робочих програм навчальної, виробничої і переддипломної практик.

 

Для проведення виробничої та переддипломної практик інститутом заключні довгострокові договори із базами практик. Місцями проходження виробничої практики є: фінансові управління, управління Пенсійного фонду України, управління державного казначейства, централізовані бухгалтерії системи освіти і охорони здоров’я, податкові органи, підприємства, аудиторські фірми, з якими існують договори на проведення практики. В цілому інститут забезпечує базами практики 90% студентів, 10% студентів знаходять бази практики самостійно за місцем їхнього проживання з дозволу випускаючої кафедри. В інституті склалися щільні зв’язки, співпраця з фахівцями вищезазначених установ – баз практики і не тільки у питаннях організації виробничої практики, але й в питаннях майбутнього працевлаштування випускників, у наданні їм першого робочого місця, зустрічі фахівців зі студентами, проведення науково-практичних конференцій, стажуванні викладачів тощо.

 

Відділом постійно переглядається, оновлюється та складається відповідна документація, яка є базою для проведення виробничої та переддипломної практик. Основними документами є Положення про організацію та проведення виробничої та переддипломної практик ОІФ та Наскрізні програми практичної підготовки студентів за напрямами.

 

Під час підготовки до практики кафедрою проводиться відповідна організаційна робота зі студентами з питань організації та методичного керівництва практикою. Перед початком практики відділом сумісно із кафедрами організовуються та проводяться Наради з практики, на яких студентам надаються рекомендації щодо порядку її проходження, правильності оформлення необхідної документації, збору та аналізу практичного матеріалу, правильності складання звіту та індивідуального завдання.

 

Студенти забезпечуються програмою практики, щоденником для обліку виконаної практичної роботи, індивідуальними завданнями та іншими документами. Керівниками практики від інституту розроблені графіки індивідуального консультування та перевірки баз практики з метою контролю та надання практикантам методичної допомоги. Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують викладачам кафедри про виконання програми практики та індивідуального завдання.

 

До початку практики студентам проводився інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів під час проходження виробничої (переддипломної) практики та практичного навчання. На кафедрах ведуться журнали проведення таких інструктажів.

 

Робота практикантів систематично оцінюється керівниками баз практики. Студенти за період практики закріплюють теоретичні знання, отримані під час навчання, що дозволяє їм самостійно обробляти практичний матеріал та проводити аналіз основних показників діяльності установ, організацій, підприємств. Звіти з практики студентів приймаються комісією, яка призначається Наказом по інституту та оцінюється диференційованою оцінкою. На кафедрах ведуться журнали реєстрації звітів з практики. Вперше відділом запроваджено відображення переддипломної практики студентів в трудових книжках, що є позитивним моментом та буде в нагоді майбутнім фахівцям при влаштуванні на роботу.

 

Відділом проводиться значна профорієнтаційна робота. Провідним маркетологом відділу організуються зустрічі з учнями 9 та 11 класів у школах м. Одеси. На базі інституту сумісно з міським центром зайнятості проводяться зустрічі «Твоя майбутня професія». Протягом року проводяться «Дні відкритих дверей» для учнів міста та області.

 

В школах міста організуються зустрічі з батьківськими комітетами шкіл з метою ознайомлення з напрямками навчання в інституті. З метою сприяння працевлаштуванню випускників 4 і 5 курсів інститутом заключаються трьохсторонні угоди «Підприємство – студент – інститут», рекомендовані Міністерством освіти і науки України. В квітні-травні проводиться прогнозне анкетування про майбутнє працевлаштування випускників інституту. Створена база даних студентів і випускників, які звертаються щодо працевлаштування. Відділ інформує роботодавців районних центрів зайнятості про випускників інституту, які мають постійне місце проживання в районах області з проханням надати їм місця для проходження практики та можливості участі у конкурсі на заняття вакантного місця, а також з проханням направляти учнів шкіл на навчання до інституту.

 

Відділ щотижня на стенді «Випускник» оновлює інформацію про вакантні місця в містах та районах області.

 

В інституті працює «Школа молодого фахівця», яка поширює можливості студентів в знайомстві з підприємствами, сприяє професійному ставленню студентів перших курсів та їх адаптації в майбутньому колективі.

 

Сумісно з міським центром зайнятості проводяться практичні семінари за темами: «Твоє перше робоче місце», «Пошук роботи», «Як підготувати резюме» та на інші теми. Зі студентами проводиться роз’яснювальна робота з питань державного регулюванням зайнятості та трудових відносин. З метою впровадження в навчальний процес практичних навичок працевлаштування в умовах ринкової економіки в навчальну програму 5 курсу введена дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

 

Одним з найважливіших заходів відділу є проведення постійного моніторингу вимог роботодавців до знань та вмінь випускників інституту, зокрема аналізу компетенції фахівців та моніторингу навчального процесу з метою його удосконалення.

 

Щорічно надсилаються листи роботодавцям з проханням надати відгуки про якість професійної підготовки випускників інституту та пропозиції замовників щодо покращення підготовки фахівця за спеціальністю. Корисну інформацію для студентів та випускників інституту щодо проходження виробничої та переддипломної практик та працевлаштування, а також оголошення про зустрічі із потенційними роботодавцями та інформацію про вакантні місця відділ розміщує на окремій сторінці сайту.

 

Дополнительная информация