Фінансово-обліковий факультет

В.о. декана факультету

Продан Тетяна Яківна, кандидат економічних наук,доцент

Тел.: +380 (48) 765-66-50,
+380 (48) 765-66-45

Тетяна Яківна Продан закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1989 р.), очолює фінансово-економічний факультет з 2010 року. Під її керівництвом факультет здійснює фундаментальну підготовку та готує висококваліфікованих фахівців для органів фінансової системи, страхових та банківських установ, державної податкової адміністрації, підприємств різних форм власності.

Фінансування підготовки фахівців:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України (державне замовлення);
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна основа).

Освітній ступінь підготовки фахівців:

 • бакалавр;
 • спеціаліст.

 Форма навчання

 • денна;
 • заочна.

 БАКАЛАВР:

Термін навчання: 

 • денна форма - 4 роки;
 • заочна форма - 4 роки 6 місяців.

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(спеціалізація: «Державні фінанси», «Банківська справа», «Державна казначейська справа», «Фінансове посередництво», «Страхування»).

СПЕЦІАЛІСТ:

Термін навчання:
денна форма - 1 рік (після отримання диплому бакалавра);
заочна форма - 1рік 6 місяців (після отримання диплому бакалавра).

Умови вступу: комплексний іспит з фахових дисциплін: «Бюджетна система», «Податкова система», «Банківська система», «Страхування».

Випускники спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» отримують кваліфікацію:

 • бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування;
 • спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування.

Випускники факультету мають можливість працювати:

 • у фінансових органах України: Державній казначейській службі, Державній фіскальній службі, у Департаменті фінансів, органах Державної фінансової інспекції;
 • у страхових компаніях;
 • працівниками фінансових та економічних підрозділів, установ різних форм власності;
 • експертами у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелторських, брокерсько-дилерських, кредитно-банківських та інших державних та комерційних установах, які регулюють функціонування фінансового ринку;
 • у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах.

До складу факультету входять 3 кафедри:

 • кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту - випускова зі спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  (спеціалізація: «Державні фінанси», «Банківська справа», «Державна казначейська справа», «Фінансове посередництво», «Страхування»);
 • кафедра прикладної економіки;
 • кафедра економічних теорій.

Дополнительная информация