Кафедра вищої математики та ІТ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Тінгаєв Олександр Аркадійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел.: +380 (48) 765-66-43

 З 2006 року кафедру очолює Тінгаєв Олександр Аркадійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент. О.А. Тінгаєв — випускник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (1977 рік). Багато років викладав у цьому університеті. Його науково-педагогічний стаж нараховує більш 35 років. Кафедру було створено у 2005 році.

 Викладачі кафедри читають курси дисциплін:

  • вища математика
  • комп’ютерний аналіз в бізнесі
  • теорія ймовірностей та математична статистика.
  • оптимізаційні методи та моделі
  • економетрика
  • інформатика
  • інформаційні системи і технології в обліку
  • інформаційні системи в фінансах та банківський сфері
  • фінансова математика
  • професійна мобільність майбутніх фахівців
  • інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту

  та забезпе­чу­ють проведення навчальної практики за спеціальними предметами «Економіка підприємств» та «Бухгалтерський облік».

  Сфера наукових інтересів кафедри широка й включає, наприклад, такі напрямки, як асимптотична теорія диференціальних рівнянь, методологія, питання педагогіки, математичне й комп’ютерне моделювання економічних задач та інші. Студенти, що цікавляться наукою, проводять власні наукові дослідження під індивідуальним керівництвом досвідчених викладачів.

    Склад кафедри

    1 доктор наук, професор:

  • Іванченко Є.А.

  4 кандидати наук, доценти:

  • Тінгаєв О.А.
  • Борзенкова О.Д,
  • Мельнічук В.С.
  • Великодний С.С.

  3 старших викладача:

  • Бахчеван Е.В.
  • Редунова Ю.Ф.
  • Шрамко О.О.

  Для проведення занять є 6 комп'ютерних класів, оснащених декількома десятками сучасних комп'ютерів із установленим ліцензійним програмним забезпеченням. Комп`ютери підключені до мережі Інтернет.

   

   

   

   

   

   

   


  За останні  роки викладачами кафедри були опубліковані:

  • Є.А.Иванченко: монографія «Методика оцінювання компетентності економіста в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів».
  • О.А.Тінгаєв і Є.А.Іванченко: навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки Україні «Економіко-математичне моделювання: Математичне програмування»
  • О.А.Тінгаєв (разом з Р.Г.Грабовською): монографія «Геометрические методы в качественной теории дифференциальных уравнений»
  • С.С.Великодний: навчальний посібник «Моделювання в UML». 

  Для забезпечення якості викладання викладачами кафедри проводиться певна методична робота з випуску навчальних посібників, по створенню навчально-методичних комплексів з предметів, методичних рекомендацій до практичних, лабораторних робіт та для організації самостійної роботи студентів з урахуванням вимог Болонського процесу.

  Кафедра підтримує творчі зв’язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Одеського національного технічного університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, Одеської національної морської академії.

  {phocagallery view=category|categoryid=3|limitstart=0|limitcount=0}

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Для забезпечення якості викладання викладачами кафедри проводиться певна методична робота з випуску навчальних посібників, по створенню навчально-методичних комплексів з предметів, методичних рекомендацій до практичних, лабораторних робіт та для організації самостійної роботи студентів з урахуванням вимог Болонського процесу. 

  Кафедра підтримує творчі зв'язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Одеського національного технічного університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 

   

Дополнительная информация